Texter Copywriting

Texter Copywriting Korrektur

 

Det är viktigare än någonsin med korta, men tydliga, texter.

 

En korrekt skriven text inger förtroende hos fler.

 

Är texten för lång "klickar" läsaren alltför fort till nästa.

 

En text bör rikta sig till läsaren och inte fokusera på produkten.

 

 

 

Testa dig själv:

 

Finn fem fel i denna text. De som hittar de, kan kanske kallas för språkpoliser. Dem som inte gör det, och undrar var man kan vända sig och vart man kan få reda på svaret, får gärna kontakta mig. Det kanske finns fler än fem fel, för all text behöver korrektur läsas. Det är ofta svårt att se de fel man själv gör.

Copyright @ All Rights Reserved