Redaktionella texter

Copyright @ All Rights Reserved

Pressreleaser/

Redaktionella texter

 

Ibland bör man synas i andra, mer journalistiska, sammanhang med sina produkter och tjänster.

Det är inte alltid lätt att skriva objektivt och ändå nå fram med sitt budskap.

 

Då är det en fördel att en ”utomstående”, som ser verksamheten med andra ögon, gör detta.