Produktbeskrivningar

Copyright @ All Rights Reserved

Produkttexter

för hemsidor, kataloger, butiksskyltar, etc.

 

Med så få ord som möjligt få fram funktion och användningsområden på ett lättläst sätt.

Kundspecifika argument framför tekniska beskrivningar.

 

Funktionen bör vara intressantare än pris och modellbeteckning.

Givetvis är det dock viktigt att vara tydlig med pris vid kampanjer etc.

 

Om man har produkter för olika ändamål måste man kunna framhäva de ”bättre”

utan att få de ”enklare” att framstå som sämre, vilket inte alltid är så lätt.

 

 

Produktmanualer

Ofta är manualer skrivna för de redan insatta. Man ska inte glömma dem, men de är nog just de som sällan läser en bruksanvisning, så jag föredrar lättförstådda med steg-för-steg- beskrivningar.

 

I andra fall verkar de skrivna av någon som inte har en aning om produkten

 

Många manualer verkar idag översatta med ”översättningsrobotar” (typ Google) och lämnar en hel del i övrigt att önska. Jag arbetar gärna med (eller möjligen tysk) förlaga som grund.