Facit

Copyright @ All Rights Reserved

 

 

Originaltext:

Finn fem fel i denna text. De som hittar de, kan kanske kallas för språkpoliser. Dem som inte gör det, och undrar var man kan vända sig och vart man kan få reda på svaret, får gärna kontakta mig. Det kanske finns fler än fem, för all text behöver korrektur läsas. Det är ofta svårt att se de fel man själv gör.

 

"Korrad" text:

Finn fem fel i denna text. De som hittar dem, kan kanske kallas för språkpoliser. De som inte gör det, och undrar vart man kan vända sig och var man kan få reda på svaret, får gärna kontakta mig. Det kanske finns fler än fem, för all text behöver korrekturläsas. Det är ofta svårt att se de fel man själv gör.